Albert Gerard van der Steur

(1938 - 2012)


(roepnaam: Ab; Haarlem 3 mei 1938 - Haarlem 14 nov. 2012), antiquaar, publicist. Groot kenner (autodidact) van het oude boek, prentkunst, Nederlandse letterkunde, de regionale geschiedenis (van met name Warmond en Haarlem) en de genealogie. Had sinds 1989 een bekend historisch antiquariaat in Haarlem. Was medeoprichter van de tijdschriften Spiegel historiael, De boekenwereld en Holland. Van zijn publicaties uit de periode van 1960-2012 noemen we slechts: De geschiedenis van de Zwanenburgerpolder in Warmond (1961 en 1963) en Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis (met Wybe Jappe Alberts; 1968).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - Antiquaar Ab van der Steur in zijn winkel aan de Kruisstraat, foto van Rob Hendriks, november 1994, Collectie fotoburea de Boer, Noordhollands Archief Haarlem