Sikke van der Schaaf

(1907 - 1993)


(Wijnaldum 28 apr. 1907 - Rijswijk 10 juni 1993), apotheker. Studeerde medicijnen aan de RU van Groningen en promoveerde daar op: De toestand van het openbare water in het stroomgebied van het Eemskanaal en in het bijzonder in de stad Groningen (1932). Hij was vele jaren apotheker in Rijswijk en heeft daarnaast, voor zover bekend, geen soortgelijke publicaties geschreven.