Wiebe Henderikus van der Molen

(1922 - 2014)


(Amsterdam 15 aug. 1922 - Heelsum 30 juli 2014), ingenieur, agrohydroloog, hoogleraar. Studeerde in 1948 af aan de LHS te Wageningen als landbouwkundig ingenieur. Werkte enige jaren bij de RIJP, bij de Grontmij en promoveerde in 1958 aan de LHS op de landbouwkundige eigenschappen van door zeewater overstroomde gronden. Van 1968 tot 1987 was hij hoogleraar in de agrohydrologie aan de LHS. Van zijn publicaties uit de periode van 1949-2007 noemen we: Over de landbouwkundige betekenis en de kartering van de kwel in de Noordoostpolder (met W.H. Sieben; 1955), zijn inaugurele rede Tussen grond en water (1968) en zijn afscheidsrede Over water en bodem (1987).