Johannes Willem van der Made

(1928 - 1991)


(Rotterdam 15 sep. 1928 - Voorburg 6 okt. 1991), ingenieur. Werkte, na in 1951 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, sinds 1953 bij de DWW van RWS in Den Haag. Schreef o.m. Enige beschouwingen over de waterafvoer in het gebied rond 's-Hertogenbosch (1962), Hydrografie van het Maasbekken (1972) en Kwantitatieve analyse van rivierafvoeren (1982). Promoveerde in 1988 aan de TU Delft op het ontwerp van oppervlaktewater-meetnetten