Gerrit Daniël van der Heide

(1915 - 2006)


(Rotterdam 6 juni 1915 - Kallenkote 18 september 2006), archeoloog, natuurkenner. Aanvankelijk werkzaam als journalist bij de NRC, medewerker van het Bureau Natuurbescherming van het Ministerie van OKW en assistent van A.E. van Giffen bij het Biologisch-Archeologisch Instituut te Groningen. Was van 1948 tot 1974 hoofd van het oudheidkundig bodemonderzoek in de IJsselmeerpolders en beheerder van de musea Schokland en Ketelhaven. Werkte daarna tot zijn pensionering als adjunct-directeur en hoofd van de wetenschappelijke afdeling van het Rijksmuseum Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Was internationaal erkend adviseur op het gebied van scheepsarcheologie en museumbeheer; ereburger van de gemeente Noordoostpolder. Van zijn zeer vele publicaties noemen we: Achter de schermen (met T. Lebret; 1944), Waterlanders en hun waterland (1946), Aspecten van het archeologisch onderzoek in het Zuiderzeegebied (1955), Elseviers atlas van de archeologie der Lage Landen (1963), Van landijs tot polderland; 2000 eeuwen Zuiderzeegebied (1965) en Langs de Zuiderzee (1989).