Jacobus Leonardus van der Gouw

(1914 - 1992)


(roepnaam: Jaap; Zwolle 24 dec. 1914 - Leiderdorp 12 sep. 1992), archivaris, hoogleraar, waterstaatshistoricus. Werkte als onderwijzer achtereenvolgens in Den Haag, Helmond en Voorschoten. Was sinds 1938 tevens werkzaam in het archiefwezen, eerst als vrijwilliger in Den Bosch, sinds 1944 bij het ARA in Den Haag. Was van 1957 tot 1975 inspecteur van de archieven in Zuid-Holland. Inventariseerde vele waterschapsarchieven en promoveerde in 1967 aan de UvA op De Ring van Putten, onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied. Was van 1966 tot 1968 Algemeen Rijksarchivaris en van 1972 tot 1980 hoogleraar in de archivistiek en paleografie aan de UvA. Van zijn vele publikaties noemen we slechts: Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland (1975), De oudste oorkonden betreffende het Hoogheemraadschap van Delfland en hun betekenis (1987) en zijn laatste: De oudste dijk van Nederland (1993).
Meer info via: