Bert van 't Hoff

(1900 - 1979)


(Rotterdam 28 mei 1900 - Hardenberg 22 mei 1979), archivaris, historisch-geograaf. Volgde, na in 1924 in de rechten te zijn afgestudeerd aan de UvA, de opleiding voor hoger archiefambtenaar aan het ARA in Den Haag. Werd in 1929 aangesteld als bibliothecaris van de Stads- of Athenaeumbibliotheek in Deventer. Was daarnaast gemeentearchivaris en conservator van het stadshistorisch museum De Waag. Was mede-oprichter van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland. Bezat grote kennis op het gebied van de geschiedenis der Nederlandse cartografie, inventariseerde vele archieven en schreef een aantal biografieën van geografen en cartografen. Van zijn vele publicaties noemen we: Gids voor de archieven van gemeenten en waterschappen (1942), Repertorium van inventarissen van Nederlandse archieven(met W.J.Formsma; 1947), Jacob van Deventer, keizerlijk-koninklijk geograaf (1953), Eilanden en waarden in kaart en beeld: de groei van Zuid-Hollands rivierengebied(1953) en Johannes Keuning 1881-1957 (1957).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons -1939 Kon. Bibliotheek