Jacob van Leeuwen

(1787 - 1857)


(Nieuwkoop 29 apr. 1787 - Leeuwarden 12 juli 1857), griffier, bibliothecaris. Autodidact, begonnen als onderwijzer te Olterterp, was later griffier, archivaris van de provincie Friesland en de eerste bibliothecaris van de provinciale bibliotheek in Leeuwarden. Had veel belangstelling voor de Friese taal, letterkunde en geschiedenis en schreef o.m. Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in Vriesland voorgevallen in Sprokkelmaand 1825 (1826).