Jhr. Pieter Jan van Winter

(1895 - 1990)


(Utrecht 2 aug. 1895 - Groningen 6 mrt. 1990), historicus, hoogleraar. Studeerde letteren en promoveerde in 1927 te Leiden. Was leraar geschiedenis te Leiden, Groningen en Amsterdam en van 1939 tot 1965 hoogleraar in algemene en vaderlandse geschiedenis in Groningen. Ontving in 1953 een eredoctoraat van de universiteit van Stellenbosch. Schreef o.m. De Zuiderzee in de geschiedenis van de Nederlandsche gewesten (1932) en Twee eeuwen landmeters en ingenieurs (1985).
Meer info via:

Illustratiebron: Biografisch Woordenboek van Nederland - KNAW