Petrus Hendrikus Antonius van Wamel

(1857 - 1916)


(Cuijk 20 jan. 1857 - Den Bosch 17 juni 1916), ingenieur. Studeerde in 1880 af aan de PS te Delft en was van 1894 tot zijn dood werkzaam als ingenieur bij de PWS van Noord-Brabant. Schreef o.m. Belangen van Oss en omstreken; ontwerp van een scheepvaartkanaal ter verbinding van Oss met de Maas te Lithoijen (1889), Plan tot watervrijmaking, haven- en rioolverbetering van Bergen op Zoom (1911) en Een voornaam scheepvaartbelang van Noord-Oostelijk Noord-Brabant en van Nederland (1916). Overleed in de trein, van zijn werk huiswaarts.