Kornelis van Rijn

(1830 - 1906)


(Uithoorn 26 sep. 1830 - Utrecht 10 nov. 1906), ingenieur. Studeerde aan de KA te Delft en begon in 1850 te Ilpendam als opzichter bij de waterstaat van Noord-Holland. Werkte als ingenieur onder J.Dirks aan het Noordzeekanaal en schreef daarover o.m. Het verbindingskanaal tusschen de Voor-Zaan en het Noordzeekanaal (1873). Was daarna hoofdingenieur van de waterstaat in de provincie Groningen en van 1882 tot 1904 van de PWS in Utrecht. Schreef voorts: Nota betreffende de ontwerpen tot verbetering van de afwatering der Geldersche Vallei (met M.A.van Idsinga; 1887).