Jhr. Henri Jean Louis Theodore van Rheineck Leyssius

(1881 - 1968)


(Medan NOI 31 aug. 1881 - Voorburg 1 feb. 1968), archivaris. Studeerde rechten en promoveerde in 1908 te Utrecht. Na een kort verblijf in NOI studeerde hij in 1913 af in geschiedenis en archiefwetenschappen te Berlijn. Was sindsdien werkzaam bij de provincie Zuid-Holland, belast met inventarisatie van gemeente- en waterschapsarchieven. Van 1913 tot 1945 was hij bestuurslid en sinds 1941 voorziiter van het Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde. Verrichtte baanbrekend werk in de historische geografie van de Zuid-Hollandse eilanden waarover hij o.m. schreef: Uit de wordingsgeschiedenis van de Zuid-Hollandsche eilanden: de Kromme Striene (1934) en De Zuid-Hollandsche eilanden in den Romeinschen tijd en de zuidelijke route van de Peutinger kaart (1940).