Jacobus Gerhardus van Niftrik

(1833 - 1910)


(Ooi 26 juni 1833 - Amsterdam 26 okt. 1910), ingenieur. Was opzichter van de waterstaat op Zuid Beveland, later te Nieuwediep. Als stadsingenieur van Amsterdam ontwierp hij plannen voor drinkwatervoorziening, afwatering, riolering en havenuitbreiding. Trad op als adviseur voor de uitvoering van zeer vele waterbouwkundige werken in ons land. Schreef o.m. De nieuwgebouwde sluis te Zeeburg nabij Amsterdam (1876) en Gedenkboek der Wilhelminasluis te Zaandam (1904).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1877