Frans van Mieris

(1689 - 1763)


(Leiden 24 dec.1689 - Leiden 22 okt. 1763), schilder, historicus. Werd door zijn vader opgeleid in de kunst, maar kreeg vooral bekendheid door zijn publicaties op het gebied van munt- en penningkunde en geschiedenis, zoals: Groot charterboek der graven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland(4 dln., 1753-1756)
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: Wikimedia Commons - ca 1745 Museum Boymans-vBeuningen