Jacob Johan van Kerkwijk

(1830 - 1901)


(Ouddorp 19 dec. 1830 - Den Haag 21 mei 1901), ingenieur. Maakte zich, na in 1852 te zijn afgestudeerd aan de KA in Delft, zeer verdienstelijk met de ontwikkeling van de telegrafie en staatsloterij. Was van 1863 tot aan zijn dood lid van de TK voor Zierikzee. Schreef: De doorbraak van den grooten Zuidhollandschen waard op den 18 November 1421 (1864).
Meer info via: