Johan Hendrik van Heurn

(1716 - 1779)


(Den Bosch 13 aug. 1716 - Den Bosch 1779), wethouder, regionaal historicus. Was schepen en raad alsmede griffier van de leen- en tolkamer van Den Bosch. Verrichtte daarnaast uitvoerig onderzoek naar de geschiedenis van zijn woonplaats en omgeving. Schreef o.m. het zeer omvangrijke werk Historie der Stad en Meyerye van 's-Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant (4 dln., 1776-1778; in 1974 herdrukt)

Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.