Huub van Heiningen

(1924 - 2018)


(Vreeswijk 19 dec. 1924 - Tiel 5 juli 2018), journalist, schrijver, regionaal historicus. Werkte sinds 1947 als journalist voor de Volkskrant, van 1953-1984 voor De Gelderlander. Was een groot kenner van de geschiedenis van het Gelderse rivierengebied en van zijn woonplaats Tiel. Van zijn publicaties noemen we: De historie van het Land van Maas en Waal (1965), Het Grote Rivierengebied (1971), Dijken en dijkdoorbraken in het Nederlandse rivierengebied (1978), Wee den vergetenen; de watersnood van 1926 en de wederopbouw van Maas en Waal (1986) en Diepers en delvers; geschiedenis van de zand- en grindbaggeraars (1991).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons:Tiel, 05 December 2008 Collectie Regionaal Archief Rivierenland