Jhr. Jacob Eduard van den Heemskerck van Beest

(1890 - 1963)


(Utrecht 6 jan. 1890 - Leiden 12 juni 1963), ingenieur. Werkte, na in 1915 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1919 bij RWS in IJmuiden. Was daarna in dienst van PW van Amsterdam, van 1947 tot 1951 als directeur, en sindsdien als zelfstandig raadgevend ingenieur. Schreef artikelen inDe Ingenieur en Polytechnisch Tijdschrift alsmede enkele monografieën w.o. Honderd jaar Publieke Werken 1850-1950 (1950) en De IJ-oever verbinding (1950).