Albert Egges van Giffen

(1884 - 1973)


Noordhorn 14 mrt. 1884 - Zwolle 31 mei 1973; begraven te Diever), archeoloog, hoogleraar. Verwierf grote bekendheid als onderzoeker van terpen en hunebedden. Zijn kwadrantenmethode voor grafheuvelonderzoek vond internationale navolging. Van zijn eerste publicaties noemen we: Het dalingsvraagstuk der alluviale Noordzeekusten i.v.m. bestudeering der terpen (1909), zijn meest bekende:De hunebedden in Nederland (2 dln. met atlas, 1925-1927). Was conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en bij de prehistorische afdeling van het Provinciaal Museum te Assen. Was hoogleraar in de prehistorie te Groningen en Amsterdam. Voorts was hij directeur van het Biologisch-Archeologisch Instituut te Groningen en was verbonden aan de ROB te Amersfoort en het Instituut voor Prae- en Protohistorie te Amsterdam. Zie ook: P.C.J.A.Boeles, C.C.W.J.Hijszeler.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1935 via "de verhalen van Groningen"