Johan Godart van Gendt

(1833 - 1880)


(Alkmaar 7 okt. 1833 - Yokohama 21 dec. 1880), ingenieur. Werkte bij de Rijnspoorweg te Utrecht en Rotterdam, bij de aanleg van het Coevordens Kanaal en, met T.J.Stieltjes, aan irrigatiekanalen op Java. Werkte tot 1867 bij de waterstaat in Noord-Holland onder J.Dirks aan het Noordzeekanaal en de sluizen bij Schellingwoude. In Japan, bij de bevaarbaarmaking van de Ishikaririvier, overleed hij door ziekte. Was als schrijver zeer produktief met o.m. technische handboeken enAanteekening op het ontwerp van een kanaal door de Geldersche Vallei, opgemaakt op uitnoodiging van het Amsterdamsche Rijnvaartcomité (1878).
Meer info via: