Johannes Marcus Willem van Elzelingen

(1859 - 1929)


(Gorinchem 18 aug. 1859 - Den Haag 27 dec. 1929), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS in Delft, van 1882 tot 1888 werkzaam bij RWS in Den Haag, daarna bij PWS in Zeeland, vanaf 1896 als hoofdingenieur bij PWS van Groningen en sinds 1908 als hoofdingenieur bij PWS in Zuid-Holland. Was mede-oprichter van een bureau voor ontwatering (de latere Cultuurtechnische Dienst) en lid van de Zuiderzeeraad. Van zijn publicaties noemen we: Memorie en bijlagen betreffende het waterschap Westerkwartier (1898), De provinciale vaarwegen in Zuidholland (1911) enVerhandeling over de kustverdediging van Delfland(met A.Groothoff, 1914)