Jacobus van Dixhoorn

(1928 - 2005)


(roepnaam: Co; Oosterhesselen 8 aug. 1928 - Den Haag 28 maart 2005), ingenieur. Studeerde in 1954 af aan de TH in Delft en trad in dienst van RWS. Had in de periode van 1960 tot 1975 de leiding over de verbeteringswerken van de haventoegangen naar Den Helder, IJmuiden, Scheveningen en Europoort (Hoek van Holland). Was van 1975 tot 1981 HID in de directie Limburg en van 1981 tot 1988 DG van RWS. Hij schreef onder meer: Het systeem De Muralt in Zeeuwsch Vlaanderen en zijn gedragingen tijdens de stormvloed van 1953 (1953) en Nieuwe havenmond Hoek van Holland (1971).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1985 Rob Bogaerts-Anefo Nationaal Archief