Bernard Pieter Gesienus van Diggelen

(1815 - 1868)


(Middelburg 31 jan. 1815 - Statenzijl 23 nov. 1868), ingenieur. Werd als twintigjarig waterstaatsingenieur, met standplaats Zwolle, belast met de IJssel boven Katerveer. Won in 1842 een prijsvraag met een plan ter verbetering van de bevaarbaarheid van het Zwolsche Diep: Verhandeling over de verbetering van het Zwolsche Diep; eenige beschouwingen betreffende den physieken toestand der lage bodems in ons vaderland (1843). Hij was de tweede die een plan indiende voor afsluiting van de Zuiderzee: De Zuiderzee, de Friesche Wadden en de Lauwerszee, hare bedijking en droogmaking (1849). Als lid van de TK adviseerde hij in de aanleg van de Staatsspoorwegen en andere grote werken in ons land. Zijn laatste standplaats was Assen van waaruit hij, tijdens een inspectie van de Statenzijl, in een hevige driftbui ter plekke overleed. Zie ook: J.Kater.
Meer info via: