Gerrit van Diesen

(1826 - 1916)


(Den Haag 21 mei 1826 - Den Haag 5 april 1916), ingenieur. Studeerde in 1848 af aan de KA in Delft. Veelzijdig man onder wiens leiding grote spoorbruggen zijn gebouwd zoals die te Culemborg in 1868. Namens het KIVI werkte hij mee aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal van De Vries en Te Winkel. Werd in 1894 hoofdinspecteur van de waterstaat en schreef o.m. Toestand van de Maas langs Noort-Brabant bij hoogen waterstand (1872). In 1906 werd hij benoemd tot erelid van het KIVI en in 1907 werd hem door de TH in Delft een eredoctoraat verleend
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - (Resources KNAW)