Jacobus Joännes van Deinse

(1867 - 1947)


(roepnaam: Ko; Enschede 6 jan. 1867 - Enschede 24 feb. 1947), volkskundige, dichter. Was één jaar onderwijzer en eenenveertig jaar afdelingschef van een grote textielfabriek in Enschede. Verdiepte zich in de archeologie, het landschap, de natuur, bewoners en folklore van Twente. Was in 1905 mede-oprichter van de Vereniging Oudheidkamer Twente en werd in 1930 benoemd tot conservator van het Rijksmuseum Twenthe. Van zijn publicaties noemen we: Oude kanaalplannen en waterwegen in Twente en omgeving (uit:Uit het land van katoen en heide; 1922) en De Schipbeek (Aa, Buurserbeek), een oude waterweg naar Deventer (1924). Naar hem is vernoemd de Twentse academie voor streekcultuur, het Van Deinse Instituut. Zie ook: G.J.terKuile Sr.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - ca 1938 - Leeuwarder Dagblad