Jan Cornelis van Dam

(1931 - 2004)


(Schiedam 26 april 1931 - Pijnacker sep. 2004), ingenieur, geohydroloog, hoogleraar. Studeerde in 1954 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft en promoveerde daar in 1964 op een methode van geo-elektrisch onderzoek vangrondwaterstroming. Hij was in dienst van het RID in Den Haag en tot 1968 van RWS bij de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, waarna hij tot 1993 hoogleraar in de hydrologie en waterhuishouding was aan de TH in Delft. Van zijn publicaties in de periode van 1960-2004 noemen we, naast zijn bekende collegedictaten: Geo-elektrisch en geologisch onderzoek van de polder Geestmerambacht (met S. Jelgersma; 1963), Waterhuishouding en hydrologie (inaugurele rede; 1968) en Hydrologie, grondslag voor water- en milieubeheer (uittreerede; 1993).