Hendrikus van Dalfsen

(1848 - 1928)


(Genemuiden 1 jan. 1848 - Apeldoorn 28 feb. 1928), onderwijzer. Was hoofd van een school te Steenwijk. Bestudeerde de lokale en regionale geschiedenis en schreef er enkele boeken over w.o.De stormvloed in 1825; beschrijving van wat er in de eerste week van Februari 1825 plaats had in het Noordwesten van Overijssel (1925; herdruk 1997). Ref.: H.Spreen en J.D.van der Tuin Stad en Wold (1999).