Jan Leendert van Dalen

(1864 - 1936)


(pseudoniem: Jan van de Maas; Dordrecht 24 juli 1864 - Dordrecht 1 jan. 1936), onderwijzer, archivaris. Was sinds 1883 in dienst van de gemeente Dordrecht, eerst als onderwijzer, vanaf 1901 als gemeentearchivaris (autodidact). Schreef van 1891 tot 1933 over geschiedenis en historisch erfgoed van Dordrecht, biografische bijdragen en archiefinventarissen. Bekend zijn: De Sint Elisabethsvloed (18 November 1421) na vijfeeuwen herdacht (1921) en zijn levenswerk: Geschiedenis van Dordrecht (2 dln.; 1931-1933).