Pieter van Beveren

(1894 - 1970)


(Zierikzee 14 aug. 1894 - Zierikzee 16 juni 1970), boomkweker, archiefambtenaar. Verdienstelijk autodidact die zich ontwikkelde tot kenner van de cultuurhistorie van Schouwen-Duiveland, die van Zierikzee in het bijzonder. Werd in 1947 ambtenaar belast met het oud-archief en in 1951 conservator van het gemeentemuseum in Zierikzee. Was daarnaast secretaris van de VVV en van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Schreef in de periode 1932-1967 diverse artikelen waaronder, in het tijdschrift Land en Water,: De afsluiting van de zeegaten in Zuid-West-Nederland en de gevolgen daarvan voor de archeologie (1956) en De Bobbeldijk bij Zierikzee (1959).