Martinus van Barnevelt

(1691 - 1775)


(roepnaam: Mart; Gorinchem 30 juli 1691 - Gorinchem 17 jan. 1775), burgemeester. Heeft zich als burgemeester van Gorinchem tevens verdienstelijk gemaakt met plannen en adviezen om rivieroverstromingen te voorkomen, vooral door de aanleg van regulerende werken en overlaten. Schreef daarover o.m. Rivierkundige waarnemingen uit ondervinding opgemaakt, dienstig tot het bepaalen van middelen ter voorkoming van overstroomingen der aangelegenste rivieren in Gelderland en Holland (1773).
Meer info via: