Jacob Carel Willem le Jeune

(1775 - 1864)


(Den Haag 30 aug. 1775 - Wageningen 2 aug. 1864), jurist, letterkundige. Studeerde rechten in Utrecht en promoveerde daar in 1802. Werkte van 1806 tot 1842 als commies, afwisselend bij het ministerie van financiën en binnenlandse zaken. Schreef over letterkundige, biografische, sociografische en geografische onderwerpen, waaronder: Over den loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren in het Romeinsche tijdvak (met J.G. Ottema; 1846).

Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.