Klaas de Vries

(1917 - 1999)


(Bolsward 11 nov. 1917 - Leeuwarden 21 aug. 1999), leraar, historicus. Werkte tot 1955 als onderwijzer en leraar geschiedenis en tot 1962 als directeur van een kweekschool te Leiden. Studeerde rechten en promoveerde in 1955 cum laude aan de RU van Groningen. Was van 1964 tot 1980 wetenschappelijk directeur van de FryskeAkademy in Leeuwarden en van 1968 tot 1987 lid van de EK. Naast zijn meest bekende werk Geschiedenis van Friesland (red. met J.J.Kalma en J.J.Spahr van der Hoek; 1968) noemen we: De Allerheiligenvloed van 1570 (met J.P.Winsemius; 1970).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1981 Marcel Antonisse, Anefo, via Nationaal Archief