Jan Pieter Marie Laurens de Vries

(1890 - 1964)


(Amsterdam 11 feb.1890 - Utrecht 23 juli 1964), volkskundige, germanist. Studeerde Nederlands en germanistiek en promoveerde aan de UvA. Was leraar te Arnhem en hoogleraar oud Germaans te Leiden. Zijn eerste boek was: De Wikingen in de lage landen bij de zee (1923), zijn meest populaire: Volk van Nederland (1937). Hij was hoofdredacteur van de vijfde editie van de Grote WP. Werd, als aanhanger van het nazisme, ontslagen en werkte daarna nog enige jaren als leraar te Oostburg. Hier schreef hij het Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen (1962) en het Nederlands Etymologisch Woordenboek (1963-1971; voltooid door F. de Tollenaere).
Meer info via:

Illustratiebron: Foto uit 1932 (Nationaal Archief)