Jan Jeronimo de Vries

(1871 - 1954)


(Wormerveer 10 feb. 1871 - Den Haag 14 feb. 1954), marine-officier. Was, vanuit zijn functie bij de marine, sinds 1919 gedetacheerd bij de Directie der ZZW, belast met de uitvoering van dieptemetingen in de Zuiderzee. Werd in 1922 chef van de hydrografische dienst bij de ZZW. Schreef daarover o.m. De getijbeweging in de Zuiderzee en de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee (1918) en Hydrografische beschouwingen over de afsluiting van de Zuiderzee (1921)