Gérard Henri de Vries Broekman

(1866 - 1954)


(Bergen op Zoom 26 mrt. 1866 - Arnhem 17 juli 1954), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1888 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, achtereenvolgens bij de spoorwegen in NOI, te Winterswijk en in Utrecht. Was van 1897 tot 1901 directeur van GW te Leiden en daarna tot 1936 hoogleraar in de aanleg en exploitatie van wegen en de theoretische hydraulica aan de TH in Delft. Naar aanleiding van de stormvloed in 1916 ontwikkelde hij een grondslag voor de berekening van getijden in ondiepe wateren en rivieren: Invloed van eb en vloed op de benedenrivieren (1916).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - Portret van G.H. de Vries Broekman door Huib Luns, 1936; collectie TU Delft