Johannes Gerrit de Roever

(1913 - 1983)


(roepnaam: Jan; Amsterdam 8 mrt. 1913 - Utrecht 9 nov. 1983), waterbouwkundige. Werkte enige jaren in overheidsdienst op Curaçao, daarna bij de PWS van Noord-Holland, van Drenthe, als directeur GW te Gorinchem en had tenslotte een ingenieursbureau in Den Bosch. Schreef o.m. Geschiedenis van de Westfriese Omringdijk (1943) en de biografie Jan AdriaanszoonLeeghwater; het leven en werk van een zeventiende-eeuws waterbouwkundige (1944), waarin hij de soms overdreven verering van Leeghwater tot werkelijke proporties terugbrengt. Publiceerde daarnaast ook over zijn liefhebberij, de bijenteelt.