Jan Cornelis de Potter

(1790 - 1856)


de (Zierikzee 16 juni 1790 - Hulst 8 dec. 1856), ambtenaar. Was als rijksontvanger werkzaam bij de belastingdienst in Hulst. Schreef, naast fiscale en juridische bijdragen, over zijn woon- en werkomgeving: Beschrijving van de stad Hulst en het ambacht Hulst, zoo als dezelve voorkomt in het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1844) en Het Kanaal van Terneuzen (1846).

Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.