Jacobus de Koning

(1855 - 1906)


(Muiderberg 9 juni 1855 - Hilversum 24 mrt. 1906), ingenieur. Was na zijn studie aan de PS te Delft werkzaam als opzichter bij RWS belast met stroommetingen op de Grote Rivieren. Sloot zich in 1881 aan bij zijn vriend J.van Hasselt te Nijmegen en vormden samen de maatschap J.van Hasselt en de Koning. Richtte zich, als cultuurtechnisch ingenieur, vooral op de ontginning van 'woeste gronden' en de 'verbetering' van de kleine rivieren in het oosten van ons land. Schreef daarover vele rapporten en artikelen w.o. De waterstaatkundige toestand van het waterschap van Vollenhove en over de middelen om daarin verbetering te brengen (met J.van Hasselt; 1912) en verzorgde deel 3 (over bruggen) van het handboek Waterbouwkunde (1889) van N.H.Henket. Was bestuurslid van het KIVI. Zie ook: J.van Hasselt


Illustratiebron: fotoarchief Joop van der Tuin