Johan de Kanter

(1762 - 1841)


(Wissenkerke 21 juli 1762 - Middelburg 23 sep. 1841), notaris. Vestigde zich in 1784 als notaris te Zierikzee en was sinds 1799 lector in de fysica te Middelburg. Was in de Franse Tijd commies-griffier van de rechtbank en tot 1835 commies bij de provinciale griffie van Zeeland. Was vele jaren secretaris van het Zeeuwsch Genootschap en schreef artikelen in diverse tijdschriften; daarnaast: Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed tusschen den 14den en 15den Januari 1808 (1808) en De provincie Zeeland (met de theoloog Johannes ab Utrecht Dresselhuis; 1824).
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.