Jhr. Bonifacius Marinus de Jonge van Ellemeet

(1881 - 1962)


(Goes 18 mei 1881 - Utrecht 6 mei 1962), archivaris. Studeerde rechten en promoveerde in 1906 te Utrecht. Werd in 1913 rijksarchivaris in Drenthe, in 1921 in Noord-Holland en in 1933 in Utrecht tot 1946. Inventariseerde verschillende archieven en schreef over kerkgeschiedenis en waterschappen w.o. Hoofdmomenten uit de geschiedenis van het Hoogheemraadschap der Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland(1931) en Uit de geschiedenis der Utrechtse waterschappen(1946).