Jhr. Montanus de Haan Hettema

(1796 - 1873)


(Bolsward 28 jan. 1796 - Leeuwarden 18 dec. 1873), jurist. Studeerde rechten en promoveerde in 1817 te Groningen. Werkte als advocaat en rechter te Leeuwarden en was lid van PS. Verdiepte zich in de Friese taal en rechtsgeschiedenis en schreef o.m. Het meer en het eiland Flevo, of blikken in de oudere geschiedenis van Friesland, met betrekking tot haren vroegeren en tegenwoordigen Waterstaat (1854).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons: Montanus de Haan Hettema (1796-1873) omstreeks 1830: ‘Frisesk and Fri’. Anonieme lithografie.