Gerardus Bastiaan Remond de Graaff

(1891 - 1969)


(Den Haag 8 mei 1891 - Den Haag 4 feb. 1969), ingenieur. Was, na in 1918 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, werkzaam bij RWS, sinds 1955 als hoofdingenieur bij de Hoofddirectie van de Waterstaat in Den Haag. Was van 1956 tot 1962 erevoorzitter van de Vereniging "Eendracht maakt Macht". Schreef o.m. Enige vraagstukken op het gebied van de waterhuishouding in Nederland (1948) en was daarmee de eerste in ons land die het begrip 'waterhuishouding' een duidelijker en ruimer inhoud gaf.