Jan Willem de Crane

(1758 - 1842)


(Hoorn 11 april 1758 - Franeker 31 maart 1842), hoogleraar, biograaf. Studeerde geschiedenis en filologie, was leraar te Buitenpost en Alkmaar, rector te Dokkum en Enkhuizen. In Franeker was hij hoogleraar in de letterkunde en geschiedenis, bibliothecaris van de hogeschool en kantonrechter. Hij was de eerste voorzitter van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Publiceerde vooral biografieën, bijvoorbeeld Willem Loré, zijn leven geschetst en zijne voornaamste dijk- en waterwerken geschiedkundig beschreven (met W.Eekhof; 1835).