Jan Philip de Bordes

(1817 - 1899)


(Amsterdam 7 juli 1817 - Den Haag 5 jan. 1899), genie-officier, ingenieur. Was, na in 1837 te zijn afgestudeerd aan de KMA in Breda, vele jaren in dienst van de Genie. Speelde sinds 1860 een belangrijke rol in de aanleg van spoorwegen in ons land. Ook op Java werden sinds 1863 de eerste spoorlijnen onder zijn leiding aangelegd. Was in de periode van 1878 tot 1885 tweemaal voorzitter van het KIVI. Schreef o.m. De haven van het Nieuwe Diep (1860)
Meer info via:

Illustratiebron: Wikipedia, uit De Ingenieur 1899