Michael George de Boer

(1867 - 1958)


Groningen 18 maart 1867 - Amsterdam 15 mei 1958), historicus. Studeerde geschiedenis in Groningen en promoveerde aan de universiteit van Heidelberg. Was leraar in Goes en Amsterdam aan verschillende scholen voor middelbaar onderwijs en redacteur van het Tijdschrift voor Geschiedenis. Hij leefde voor "de charme van het speuren" en publiceerde helder en overzichtelijk, vooral over de geschiedenis van handel en scheepvaart w.o. zijn standaardwerk De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee (1926)