Jan Klaesesz. de Boer

(1845 - 1902)


Holwerd 7 juli 1845 - Witmarsum 9 juli 1902), jurist. Was gemeentesecretaris, notaris en advocaat. Schreef o.m. Bijdrage tot de geschiedenis der dijkplichtigheid in Friesland inzonderheid met betrekking tot Oostergoo (1868)