Joan Zuurdeeg

(1911 - 2004)


(roepnaam: Hans; Leiden 13 sep. 1911 - Middelburg 29 dec. 2004), ingenieur. Werkte, na in 1935 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, van 1937 tot 1941 bij de Genie in Den Haag en daarna bij verschillende diensten van RWS: het Bureau Sluizen en Stuwen in Utrecht, van 1949 tot 1953 bij het arrondissement Breda en daarna Maastricht. Was van 1961 tot 1976 HID van de Directie Zeeland. Schreef technisch-historische artikelen in Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland, Land en Water, OTAR en Zeeuws Tijdschrift w.o. Wegen in Nederland (1970) en De Westerschelde, zeearm en scheepvaartweg (1975).