Petrus Zuidema

(1792 - 1862)


(Delfzijl 20 juli 1792 - Kiel-Windeweer 9 aug. 1862), predikant. Studeerde van 1811 tot 1819 theologie aan de RU in Groningen. Stond als Nederlands Hervormd predikant in Roswinkel, Buitenpost en Kiel-Windeweer. Schreef in de Groningsche Volkalmanak een artikel: De Dollart (1847).