Walter Zondervan

(1909 - 1980)


(Zutphen 22 mei 1909 - Zutphen 21 aug. 1980), archivaris, regionaal historicus. Studeerde van 1926-1933 scheikunde aan de UvA, werkte daarna in de internationale boekhandel en was van 1959-1974 streekarchivaris van De Liemers en Doesburg. Stelde sinds 1953 diverse inventarissen samen van gemeentelijke en waterschapsarchieven en schreef artikelen op genealogisch en cultuurhistorisch gebied, met name over Doesburg, Zutphen en omstreken. We noemen: Geschiedenis van de zeepolder Arkemheen 1356-1956 (1956) en: Des landmeters trots: Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJssel (met J.W. van Petersen; 1974).