Ysbrand Niclaas Ypma

(1907 - 2001)


(Arum 14 juni 1907 - Leeuwarden 2 okt. 2001), historicus. Werkte enige jaren als leraar, had daarna een drogisterij in Amsterdam. Studeerde daarnaast geschiedenis aan de UvA en promoveerde daar op: Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij (1962). Werkte vervolgens als freelance historicus en schreef over sociografische en regionaal-historische onderwerpen, onder meer in het tijdschrift It Beaken.
Meer info via: